Ze zákona máte jakožto spotřebitel právo uplatnit vady, které se na spotřebním zboží objevily, v průběhu 24 měsíců od převzetí zboží. Zjištěnou vadu musíte uplatnit ihned jakmile ji zjistíte. V případě, že chcete reklamovat zboží / uplatnit své právo z vady zboží, použijte prosím náš formulář "Reklamační protokol". Vyplněný a podepsaný dokument naskenujte a zašlete na naši mailovou adresu martina.kozlova@tebetaky.com. Současně tento dokument zašlete spolu s reklamovaným zbožím na naši adresu:

Martina Řezníčková - TebeTaky
Za Dvorem 2283/A
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zboží nám nezasílejte na dobírku. Taková zásilka nebude námi převzata a bude Vám vrácena zpět.

Zboží zašlete nejlevnější formou a to doporučeným psaním nebo balíkem prostřednictvím České pošty. Zboží musí být řádně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození či zničení. Za takové případné poškození nebo zničení neneseme odpovědnost.

Jakmile nám zboží bude doručeno, rozhodneme o reklamaci nejpozději do 3 dnů a informujeme Vás na emailovou adresu, kterou jste zadali jako kontaktní mail v dokumentu "Reklamační protokol". V rámci vyřízení reklamace Vám vystavíme potvrzení, ve kterém bude uvedeno, kdy jste uplatnili reklamaci, co bylo předmětem reklamace, jaký způsob vyřešení reklamace požadujete a dále způsob a dobu vyřízení reklamace na naší straně, případně Vám odůvodníme zamítnutí reklamace. Reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dní od uplatnění reklamace, tj. obdržení reklamovaného zboží. 

Kdy nelze uplatnit právo z vadného plnění?

Právo z vadného plnění se nevztahuje na běžné opotřební zboží způsobené obvyklým používáním, škody způsobené nesprávným užíváním, škody způsobené nevhodnou údržbou zboží, škody způsobené živelnými pohromami či jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti zboží. 

Podrobnější informace týkající se způsobu a podmínek reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím našeho internetového obchodu TebeTaky naleznete v Reklamačním řádu umístěného na webovém rozhraní našeho obchodu.